Visie

Onze visie aan de hand van een metafoor

Op de Petrus van der Veldenschool zijn we in het cursusjaar van 2022-2023 aan de slag gegaan met onze collectieve ambitie (= gezamenlijke missie, kernwaarden en visie). Om tot onze visie te komen, hebben we een huis als metafoor gebruikt. Dit huis staat symbool voor onze school. Als team leven, werken, spelen en leren we samen in ons huis en zijn we verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt.

 

Taxatie

Om onze collectieve ambitie (visie) helder in beeld te krijgen, hebben we met het hele team  een taxatie van ons huis gemaakt. Daarvoor hebben we onze missie doordacht  en geluisterd naar wat leerlingen, ouders en extern betrokkenen vinden en verwachten van het samenleven, samenwerken, samenspelen en samen leren in ons huis. Hoe ervaren zij het wonen in of het regelmatig bezoeken van ons huis? Welke ontwikkelingen om ons heen hebben impact op ons huis en wat zien wij als we door de ramen naar buiten kijken?

 

Fundament

Onze visie op onderwijs wordt gebouwd vanuit het fundament, onze identiteit (zie missie) en voortdurend gespiegeld aan onze basiswaarden.

 

Vloerverwarming

Als team hebben we vier kernwaarden geformuleerd: creativiteit, geborgenheid, openheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden doortrekken, net als een vloerverwarming, het hele huis. Bij alles wat we doen spiegelen we ons aan deze kernwaarden. De kernwaarden zijn verwerkt in een sticker die op alle deuren van de leslokalen is geplakt. Verder hangen er boardpanelen aan de muur in de hal met op ieder paneel een kernwaarde.

 

Kamers

Op basis van de taxatie en onze kernwaarden zijn we gekomen tot drie grote ontwikkelthema’s (in iedere kamer één) voor de komende jaren. Er zijn drie leerteams gevormd rond de ontwikkelthema’s. Ieder teamlid maakt deel uit van een van de leerteams. De leerteams hebben bij hun ontwikkelthema een streefbeeld (punt in de verte) geformuleerd. Het streefbeeld zegt hoe we de ideale inrichting van ons huis voor ons zien. De streefbeelden samen vormen de belangrijkste bestanddelen van onze visie.

De drie grote streefbeelden waar we aan werken zijn:

  1. Op de v/d Veldenschool in Nieuw-Lekkerland bieden we ieder kind en ieder teamlid de ruimte om (met elkaar) hun praktische talenten in te zetten en te ontwikkelen. (Leerteam praktijkonderwijs)
  2. Op de v/d Veldenschool in Nieuw-Lekkerland heerst een cultuur van geborgenheid waarin ieder zich erkend voelt en wordt gezien. (Leerteam herbergzaam onderwijs)
  3. Op de v/d Veldenschool in Nieuw-Lekkerland zijn we samen, zowel teamleden als leerlingen, verantwoordelijk voor onze medemens, onze ontwikkeling, onze omgeving (buurt) en onze materialen. (Leerteam eigenaarschap)

 

De hierboven genoemde streefbeelden raken aan onze kernwaarden. Streefbeeld 1 raakt vooral aan de kernwaarden creativiteit en verantwoordelijkheid. Streefbeeld 2 raakt vooral aan de kernwaarden geborgenheid en openheid. Streefbeeld 3 raakt vooral aan de kernwaarden verantwoordelijkheid en openheid.

 

Werken in leerteams

Binnen de leerteams werken we aan het grote ontwikkelthema waar we voor gekozen hebben. Omdat dit een heel groot doel is, zijn we nu bezig met het plaatsen van piketpaaltjes om het grote doel uiteindelijk te bereiken. Die piketpaaltjes worden gezien als tussendoelen, want in één keer het grote doel behalen lukt niet. Een aantal middagen in het jaar komen we als leerteam bij elkaar om te kijken waar we nu staan en hoe we weer verder kunnen in de periode daarna.

 

Zolder

Op de zolder staan spullen die we niet meer nodig hebben. Dit zijn bijv. voorstellen die niet aansluiten bij ons fundament en kernwaarden. Verder zorgen we ervoor dat er geen bijgebouwen komen, we willen ons focussen op de drie grote thema’s waar we nu voor gekozen hebben. Het gaat ons niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.